DOMENIE PHI KERSTENS

Praktijkgericht onderzoek voor overheden, bedrijven en non-profitorganisaties

Onderzoeksbureau DOMENIE Phi_15 KERSTENS is gevestigd in Friesland en werkt voor opdrachtgevers in heel Nederland. Miranda Domenie en Joyce Kerstens voeren praktijkgericht onderzoek uit op wetenschappelijk niveau. U kunt ons benaderen voor rekenkameronderzoek, overig onderzoek of wanneer uw organisatie tijdelijk extra onderzoekscapaciteit in huis nodig heeft.

Wij onderzoeken de meest uiteenlopende onderwerpen op vrijwel alle terreinen van (overheids)beleid: Hoe kan mijn organisatie het beste inspelen op veranderde wet- en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn? Hoe effectief is onze voorlichtingscampagne geweest? Hoe tevreden zijn onze klanten? Hoe verkrijgen we een actieve participatie van bewoners en ondernemers bij ons lokaal veiligheidsbeleid? Concrete vragen waarop wij een duidelijk antwoord geven.

Onderzoek door DOMENIE Phi_15 KERSTENS is per definitie maatwerk. Wij denken met u mee, analyseren samen met u het vraagstuk en zorgen ervoor dat relevante vragen op een adequate wijze worden beantwoord.

In ons logo staat de Griekse letter phi Phi_15.  Dat is niet zomaar. Phi representeert namelijk de gulden snede of ‘Divina Proportia’. De gulden snede staat voor schoonheid en duikt op allerlei onverwachte plaatsen op: in de architectuur, de schilderkunst en in de levende natuur. Bij de letter Phi_15 gaat het dus om de juiste proportie, de juiste maat. Dit idee staat centraal bij ons onderzoeksbureau.